Seznam virov pomoči

Karierna usmeritev

KLIC V DUŠEVNI STISKI

MOTNJE HRANJENJA

NASILJE

KRIZNI CENTRI ZA ŽRTVE NASILJA

SOCIALNO-EKONOMSKA STISKA

SOCIALNA IZOLIRANOST, OSAMLJENOST

STISKE OTROK, MLADOSTNIKOV IN NJIHOVIH DRUŽIN

STISKE ODRASLIH

STISKE ZARADI DISKRIMINACIJE NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI, IZRAZA IN IDENTITETE

VAJE SPROŠČANJA

ZASVOJENOST Z ALKOHOLOM

ZASVOJENOST S PREPOVEDANIMI DROGAMI

NEKEMIČNA ZASVOJENOST

ŽALOVANJE, STISKA OB UMIRANJU BLIŽNJEGA

Karierna usmeritev

Andragoški Center Slovenije

Projekt Tukaj zate

Karierni center Univerze v Ljubljani

Karierni center Univerze v Mariboru

Karierni center Univerze na Primorskem

Karierni center Univerze v Novi Gorici

Zavod Center za igralno terapijo

Andragoški zavod Maribor

Zavod Ypsilon

Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela

SOCIALNO-EKONOMSKA STISKA

Enotna brezplačna pravna točka

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Rdeči križ Slovenije

UNICEF Slovenija

Centri za socialno delo

Slovenska filantropija

SOCIALNA IZOLIRANOST, OSAMLJENOST

STISKE OTROK, MLADOSTNIKOV IN NJIHOVIH DRUŽIN

To sem jaz

Podporna izobraževalna točka Razlagamo si

Pekarna Magdalenske mreže

Društvo Center za pomoč mladim

Družinski center Mir

Študijsko raziskovalni center za družino

Družinski inštitut Bližina

Centri za socialno delo

Krizni center Palčica

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna

STISKE ODRASLIH

Svetovalnica Kameleon

Posvet – Center za psihološko svetovanje

Družinski center Mir

Centri za socialno delo

Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami

Projekt za razumevanje samomora Živ? Živ!

Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT

Program NARA

Nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara

KLIC V DUŠEVNI STISKI

Klic v duševni stiski – Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

NIJZ - Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19

STISKE ZARADI DISKRIMINACIJE NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI, IZRAZA IN IDENTITETE

Roza alarm

Legebitra

Zavod TransAkcija

Zagovornik načela enakosti

Varuh človekovih pravic

MOTNJE HRANJENJA

Društvo MUZA

Društvo Svetovalni svet

Anonimni prekomerni jedci

Pekarna Magdalenske mreže

Svetovalnica Introspekta

NASILJE

Društvo Ženska svetovalnica

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Društvo za nenasilno komunikacijo

Zavod Emma

Društvo Beli obroč Slovenije

Društvo življenje brez nasilja

Družinski center Mir

ARS VITAE

Centri za socialno delo

Interventne službe centrov za socialno delo

Materinski domovi

Varne hiše za ženske in otroke

KRIZNI CENTRI ZA ŽRTVE NASILJA

Krizni center za ženske in otroke (Društvo Ženska svetovalnica)

Krizni center za ženske in otroke (Center za socialno delo Maribor)

Krizni centri za otroke in mladostnike

Krizni center za žrtve nasilja (Center za socialno delo Južna primorska)

NEKEMIČNA ZASVOJENOST

Projekt Mladi hazarder

Center pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout

Inštitut Vir

Center Šteker

VAJE SPROŠČANJA

Hand in hand – Telesne in notranje vaje:

Društvo psihologov Slovenije – Vaje čuječnosti:

Projekt Živ? Živ! - Vaje čuječnosti:

ZASVOJENOST S PREPOVEDANIMI DROGAMI

NIJZ, Center za preprečevanje odvisnosti

Društvo Projekt človek

Center za socialno delo Kranj - Center za pomoč, terapijo, socialno rehabilitacijo in reintegracijo zasvojenih Labirint

Društvo Žarek

Društvo Zdrava pot

Društvo Pot

Društvo Svit Koper

Javni zavod Socio

Društvo Up

Združenje DrogArt

Zavod Pelikan - Karitas

Inštitut Vir

Društvo Stigma

ŠENT

ARS VITAE

Društvo Srečanje

Društvo Želva - Eureka Žalec

ZASVOJENOST Z ALKOHOLOM

Društvo Žarek

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov

Društvo Abstinent

Zavod Samarijan – Karitas

Anonimni alkoholiki Slovenije (AA)

Program za mlade Izberi sam

ŽALOVANJE, STISKA OB UMIRANJU BLIŽNJEGA

Društvo Hospic

Študijsko raziskovalni center za družino

Projekt Živ? Živ!

Program NARA

Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe