PRAVNA IZJAVA

Zahvaljujemo se vam za vaš obisk na tem spletnem mestu.

PIŠKOTKI
Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki se prek spletnega mesta shrani na trdi disk vašega računalnika. Piškotki ne vplivajo na delovanje vašega računalnika in ne vsebujejo virusov. Piškotki z našega spletnega mesta niso namenjeni zbiranju kakršnih koli vaših osebnih podatkov. S pomočjo nastavitev v brskalniku lahko uporabo piškotkov kadarkoli onemogočite. Praviloma se piškotki na našem spletnem mestu uporabljajo samo v času veljavnosti seje za namene anonimnih, statističnih ocen in za namene izboljšanja prijaznosti do uporabnika.

UPORABA IN VAROVANJE PODATKOV

S trenutkom, ko se uporabnik odloči kontaktirati ekipo projekta Na varnem si, soglaša, da je seznanjen s pogoji uporabe. Obravnavanec lahko kadarkoli med obravnavo prekliče soglasje oz. preneha s pogovorom.

Pri uporabi naših spletnih strani in drugih storitev vas bomo morda prosili za vaše osebne podatke. Posredovanje teh podatkov je prostovoljno. Osebne podatke, ki jih vnesete na spletnih straneh IPES, bomo uporabili izključno v obveščevalne in izobraževalne namene. Podatkov nikoli ne posredujemo tretjim osebam.

S tem ko izpolnite svoje podatke in potrdite prijavni obrazec na naši spletni strani, dovolite, da jih IPES shrani, obdela in uporabi za dejavnosti v zvezi z obveščanjem in sicer za pošiljanje podatkov o našem delovanju, prireditvah in izobraževanjih, ki jih organiziramo, ter storitvah, ki jih IPES ponuja in izvaja. V tem smislu dovoljujete tudi elektronsko pošiljanje (elektronske pošte, besedilnih sporočil itn.). Na podlagi zakona o varovanju osebnih podatkov lahko svoje dovoljenje prekličete kadarkoli, prav tako lahko kadarkoli zahtevate razkritje obsega shranjenih podatkov o vas, popravke vaših osebnih podatkov, zaustavitev uporabe in izbris teh podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, Glavni trg 17, 2000 Maribor ali na info@ipes-si.org.

Kako zbiramo vaše osebne podatke?
IPES osebne podatke med drugim obdeluje v naslednjih primerih :
• če se na nas obrnete neposredno, na primer prek spletne strani ali prek telefonske linije in zahtevate informacije o našem delovanju;
• če se odzovete na naše akcije ali vnesete podatke na naši spletni strani;
• če nam vaše osebne podatke posredujejo tretje osebe;
Če ste mlajši od 16 let, nam osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali skrbnika. Vljudno vas prosimo, da nam pomagate ohranjati ažurnost podatkov tako, da nam sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

Katere podatke o vas lahko zbiramo?
Prek različnih storitev in kontaktnih kanalov, opisanih v tem obvestilu, se lahko o vas zbirajo naslednje vrste podatkov:
• Kontaktni podatki – ime, naziv, začetnice, naslov, telefonske številke, elektronski naslov.
• Osebni podatki – datum rojstva, poklic, delodajalec.
• Uporaba spletne strani in komunikacije – način, na katerega uporabljate naše spletne strani in/ali odpirate oziroma posredujete naša sporočila, vključno s podatki, zbranimi s piškotki in drugimi tehnologijami za sledenje.

Kako so lahko podatki o vas uporabljeni?
Uporaba osebnih podatkov mora v skladu s pravom EU temeljiti na eni od predvidenih pravnih “podlag”. Za vsako uporabo osebnih podatkov, ki je opredeljena v tem obvestilu, moramo navesti pravno podlago na kateri vršimo uporabo.
Podpora članom in simpatizerjem – za pošiljanje novic in ponudb.
IPES zbira Kontaktne podatke, Osebne informacije ter Podatke o uporabi spletne strani.

Uporaba informacij izven naše spletne strani

Na tej spletni strani ne prodajamo, menjamo ali na kakršenkoli drug način prenašamo informacij tretjim osebam. To pravilo se ne nanaša na tretje osebe, ki so tu kot pomoč za vas ali kot pomoč pri delovanju spletne strani in se strinjajo, da bodo vaše informacije zaščitili. Vaše informacije lahko delimo tudi v primeru, ko to zahteva Kodeks psihološke etike. Spoštovanje človekovih pravic in med drugim zasebnost je temeljno načelo psihološke etike ter je osrednje vodilo psihološke obravnave z izjemo takšnih okoliščin, ki nedvomno pomenijo neposredno ogrožanje znanega ali neznanega posameznika in z upoštevanjem pravila, da so pravice posameznika ali skupine meja pravic drugega posameznika in skupin.

Dolžnost prijave na podlagi 2.11 člena Kodeksa psihološke etike (KPE):

Psiholog sme od obveznosti popolnega ščitenja podatkov psihološke obravnave odstopiti le v izjemnih primerih in to le, kadar v obravnavi pridobi podatek, da: je ogroženo življenje obravnavanca, je ogroženo življenje druge osebe, se izvaja nasilje in zloraba otrok, obstaja utemeljena verjetnost možnosti povzročitve večje družbene materialne škode in s tem povezane splošne nevarnosti.

Dolžnost prijave na podlagi 6. člena ZPND:

(1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

(2) Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih, vzgojno-izobraževalnih zavodov in socialnih zavodov, ter izvajalci vsebin za otroke v športnih in kulturnih združenjih, ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvesti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev nasilja otrok ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti zase.

Kako varujemo vaše osebne podatke?
Uporabljamo vrsto varnostnih ukrepov, da zaščitimo in zagotavljamo varnost, celovitost in dostopnost vaših podatkov in informacij.

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si z našimi podizvajalci prizadevamo izvajati elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov. Med drugim uporabljamo tudi naslednje ukrepe:

  • strogo omejen osebni dostop do vaših podatkov glede na potrebo po seznanitvi in izključno za navedeni namen,
  • stalno spremljanje dostopa do sistemov IT za odkrivanje in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov.

    Če kljub ukrepom pride do kibernetskega vdora, zanj in za njegove posledice ne odgovarjamo.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Podatke hranimo zgolj toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev namena, za katerega je bila dana privolitev. Dostop do vaših podatkov smo omejili na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

V zvezi z vašimi podatki, ki se uporabljajo za obveščanje in izobraževanje, lahko vaše podatke za ta namen hranimo [do nadaljnjega] po datumu, ko smo prejeli vašo zadnjo privolitev, ali po datumu, ko ste nazadnje odgovorili na našo komunikacijo (razen v primeru odklonitve prejemanja nadaljnjih sporočil).

Spletno svetovanje

Spletno mesto na-varnem.si vsebuje tudi obrazce, ki jih lahko uporabnik z namenom po psihološkem ali kariernem svetovanju izpolni.

Pogovor v psihološki klepetalnici je anonimen. Za namene statistike, bomo beležili spol, starost in področje pogovora, kar velja tudi za elektronsko dopisovanje.

Vsebine, objavljene v Zbirki stisk, so namenjene izključno splošnemu informiranju ali za napotitev uporabnikov do drugih ustreznih služb za pomoč v stiski. Če menite, da bi potrebovali nujno pomoč, v primeru nasilja pokličite 113, v primeru samomorilnosti ali poškodb pa 112. Obrnete se lahko tudi na drugo predlagano organizacijo ali ustanovo.

Izjava o varovanju zasebnosti

V tej izjavi opredeljujemo zbiranje podatkov o obiskovalcih prek spletnega mesta na-varnem.si

Če izpolnite obrazec za katero od oblik svetovanja ali nam pišete na elektronski naslov, bomo potrebovali vaš elektronski naslov. E-naslov se uporablja izključno z namenom posredovanja odgovora. Pogovor se bo hranil do konca trajanja projekta, to je do 31. 12. 2021.

Pravico imate:
• da od nas zahtevate, da vam zagotovimo nadaljnje podrobnosti o tem, kako uporabljamo vaše podatke,
• da dostopate do vaših osebnih podatkov in kopije podatkov, ki ste nam jih posredovali,
• da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,
• da od nas zahtevate, da posodobimo vse netočnosti v podatkih, ki jih hranimo,
• da od nas zahtevate, da izbrišemo vse podatke, za uporabo katerih nimamo več zakonite podlage.

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo uporabo vaših podatkov, nam pišite na elektronski naslov info@na-varnem.si.